احمد جان آبی

 

احمدجان آبی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد:1342

زادگاه: ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

سال شمول به کدر:1374

 ایمیل:abiahmadjan@yahoo.com

شماره تماس:0700029106