بیوگرافی مختصر پوهاند دوکتور محمدعارف تنیوال رییس پوهنخی ساینس

E_mail:mariftaniwal@ku.edu.af

Cell Phone:0799327148

پوهاند دوکتور محمدعارف تنیوال در سال (1329/02/01 ه ش) (1950/05/01م) در مرکز ولایت خوست در قریه باستانی شمل در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود.

  وی درسال 1352 ه ش (1972م) لیسانس خودراازپوهنتون کابل پوهنځی ساینس دیپارتمنت کیمیا بدست آورد.وی موفقانه درسال 1363ه ش (1983م) درجه ماستری خویش را در رشته کیمیای غیر عضوی از کشور اوکراین بدست آورد.

  وی درسال 1373 ه ش (1993م) در رشته کیمیای غیر عضوی درجه دوکتورا خویش را درکشورقزاقستان موفقانه بدست آورد. ودرسال 1386ه ش (2007م) رتبه علمی پوهاند را در پوهنتون کابل پوهنځی ساینس دی‍‍‍‍‍پارتمنت کیمیا در رشته کیمیای غیر عضوی بدست آورد.

  تا حالا در حدود 23 آثار علمی خویش را در رشته کیمیای غیر عضوی دارد.

  مو صوف طی سال های خدمت خویش بر علاوه تدریس ،تحقیق، وپیشبرد امور علمی برای مدت بیشتر از هشت سال به حیث رییس پوهنځی ساینس ایفای وظیفه می نمایید و همچنان به حیث نماینده پوهنتون کابل در کمیته تقرر وترفیعات علمی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی گردیدند.ازسال 1386 ه ش تا به اکنون به حیث آمر دیپارتمنت کیمیا پوهنځی ساینس ایفای وظیفه می نمایید.