بیوگرافی محترم پوهاند محمد نسیم صدیقی ریس پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل

 

محترم پوهاند محمد نسیم صدیقی در21حوت 1333مطابق 11مارچ 1955 در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. از 1340الی 1347تحصیلات ابتدائی ومتوسطه خود را در مکتب متوسطه محمود راقی به پایان رسانیده. از1348 الی 1351 تحصیلات عالی دوره ثانوی را در  لیسه محمود راقی  مرکز کاپیسا، در 1355از فاکولته  فارمسی  پوهنتون کابل فارغ تحصیل گردیده است.

در سال 1357 به حیث نامزد پوهیالی

در سال 1358 ارتقا به اصل رتبه پوهیالی

از سال 1358الی 1363 به حیث  اسیستانت  پروفیسور (رتبه پوهنیار )

از سال 1363 الی 1369 رتبه پوهنمل

از سال 1369 الی 1375 پوهندوی

از سال 1375 الی 1384 پوهنوال

از اول میزان  سال 1391 به رتبه علمی پوهاند ترفیع نموده ام

همچنان از ماه  سنبله 1386 تا کنون بحیث  رئیس پوهنځی فارمسی اجرای وظیفه مینمایم

اشتراک در سیمینار ها وسمپوزیم های ملی وبین المللی

  • اشتراک در پروگرام summer school   learning course دوزولضدور آلمان (2002)
  • Training fresh course کیوتو یونوورستی جاپان  (2005)
  • اشتراک در کنفرانس بین المللی تعلیمات  فراکشور ی  فارمسی در کشور عمان
  • اشتراک در تمام سیمینار های  وزارت صحت عامه
  • وزارت زراعت
  • ریاست  عمومی  امور فارمسی
  • پوهنتون طبی کابل