بیوگرافی محترم پوهندوی آقا محمد ژکفر ریس پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل

 

Email: aq.zhakfar@gmail.com

Phone: +(0) 93 799133811

 

 

محترم پوهندوی آقا محمد ژکفر فرزند خواجه محمد  در ولسوالی پغمان ولایت کابل در سال 1340  هـ. ش. در یک خانوادۀ روشن فکر و متدین چشم به جهان گشود.

    محترم پوهندوی آقا محمد ژکفر تحصیل ابتدایه خود را در مکتب میرویس هوتکی و لیسه خویش را در  لیسۀ عالی غازی  به پایه اکمال رسانید. بعد از سپری نمودن امحتان کانکور در سال 1357 ه.ش کاندید بورس تحصیلی در رشته فارمسی، در پوهنخی فارمسی پیتی گورسگ(Pyatigorsk) کشور روسیه فدراتیف گردید. بعد از اتمام تحصیلات عالی ماستری در سال 1364 ه.ش در یکی از ادارات وزارت صحت عامه، به کار گماشته شد. در سال 1382 ه.ش نظر به شوق و علاقه به مقام والای استادی، با داشتن نمرات عالی کادری در جمع استادان پوهنخی فارمسی پوهنتون کابل پیوست. از سال  1384 الی  1385 در پست های معاونیت پوهنحی و آمر دیپارتمنت فارمسیوتیک، ایفای وظیفه نموده است. موصوف عضویت کمیته های مختلف را در پوهنحی، پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه،  دارا بوده و با اهدای تحسین نامه ها و سپاس نامه ها، توسط ادارات مذکور، شورای ولایتی کابل و ولسی جرگۀ پارلمان کشور، تقدیر گردیده است.

موصوف افتخار ریاست اتحادیۀ سراسری فارمسستان افغانستان را نیز دارا می باشد.  محترم ژکفر از بورس های کوتاه مدت رفرش یونیورستی کیوتو کشور جاپان و دیزاین کریکولم کشور هند، استفادۀ بهینه نموده است. پوهندوی ژکفر دارای دو اثر علمی چاپ ناشده و 10 مقالۀ علمی چاپ شده در مجلۀ علمی- تحقیقی پوهنحی فارمسی و پوهنتون کابل و یک مقالۀ تحقیقی نشرشده در یکی از ژورنال های بین المللی می باشد. محترم ژکفر در 22 ثور سال 1398 با فرمان محترم رییس جمهور ج.ا.ا  به صفت رئیس پوهنخی تقرر حاصل نموده است. محترم ژکفر به لسان های دری، پشتو، انگلیسی و روسی، تکلم مینماید.