عظیم الله ستانکزی

نام و تخلص: عظیم الله ستانکزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: ۱۳۶۳-۲۰-۰۹

دیپارتمنت: فارسیوتیک

پوهنځي: فارمسی

سال شمولیت در کادر علمی: ۱۳۹۰-۲۳-۰۷

رتبه علمی

  1. پوهنیار از سال ۱۳۹۷ تا فعلاً
  2. پوهیالی از سال ۱۳۹۱ تا سال  ۱۳۹۷

تحصیلات عالی

  • ماسټري (۱۳۹۷، فارمسیوتیک، LPU، هندوستان)
  • لسانس (۱۳۸۵، فارمسی، پوهنتون کابل، افغانستان)

تحقیقات علمی، ترجمه و تالیف کتب درسی

  1. فارمسیوتیک –I، ترجمه کتاب به رتبه پوهنیاری
  2. تهیه و تعیین خصوصیات سیستم های جدی تحویل دهی دوایی جلدی (نیوزومل پچ) تحقیق جهت ترفیع علمی به رتبه پوهنمل
  3. اشکال دوایی زرقی (کتاب ممد درسی)
  4. فارمسیوتیک –I (کتاب ممد درسی)

مقالات نشر شده ملی و بین المللی

سال

محل نشر

نوعیت

عنوان

شماره

2019

Journal of Drug Delivery & Therapeutics.

تحقیق کتابخانه ای

Nanosuspensions as a promising approach to enhance bioavailability of poorly soluble drugs : An update

1

2019

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary

تحقیق کتابخانه ای

Strategies to Overcome the Solubility Issue of Drug.

2

2019

Research J. Pharm. and Tech

تحقیق کتابخانه ای

Recent Approaches in Transdermal Drug Delivery System.

3

2020

Research J. Pharm. and Tech.

تحقیق کتابخانه ای

Recent Advance in Surfactant Vesicles Niosome for Delivery of Therapeutics and its Application.

4