کارهای عملی و نظری - پوھنتون کابل

کارهای عملی و نظری

 

به صورت عموم پوهنځی زمین شناسی دارای سه دیپارتمنت فعال بوده و دروس هر دیپارتمنت به شیوه های مختلف در سمستر های بهاری و خزانی تدریس میشود. معمولاً در حدود (60%) دروس در این پوهنځی به شکل نظری، (20%) دروس در ساحه ( ستیشن های هواشناسی، کوه ها، دریاها، فابریکات و جاهای تاریخی ) و متباقی (20%) دروس در لابراتوار ها، موزیم ها و نیز بشکل عملی به پیش برده می شود.

 

انترنشیپ، سـتاژ و سـیرهای علمی:

محصلان و استادان این پوهنځی برای انترنشیب، ستاژ، سیرهای علمی، دروس عملی و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور سفر می نمایند. در داخل کشور سفر های استادان و محصلان اکثراً همه ساله به ولایات ننگرهار، پروان، پنجشیر، بغلان، بامیان، بدخشان، تخار و دیگر ولایات صورت می گیرد. به همین ترتیب پوهنځی زمین شناسی با پوهنتون بُن و پوهنتون گیسن درکشور آلمان، انیستیتوت تاتا وممبی درکشورهندوستان، پوهنتون کتمندو در کشور نیپال، پوهنتون دهاکه درکشور بنگله دیش، پوهنتون لستر درکشور انگلستان و پوهنتون یو کی ام درکشور مالیزیا؛ توأمیت  دارد که همه ساله استادان این پوهنځی به پوهنتون های فوق الذکر سفر می نمایند. به طور مثال فعلاً به تعداد سه نفر از استادان این پوهنځی جهت تحصیلات عالی درمقطع ماستری به کشور مالیزیا فرستاده شده اند.