وضعیت فعلی

تعمیر پوهنځی زمین شناسی در سال 1360 در محوطه پوهنتون کابل تهداب گذاری گردیده است  که دارای (9) لابراتوار، (1) کتابخانه، (7) صنف درسی، (13) اطاق اداری، (20) تشناب، (2) اطاق برای محافظین و (1) اطاق آرشیف میباشد. خارج ازمحوطه تعمیر، این پوهنځی دارای (1) الحاقیه که دارای (3) اطاق است و درسمت شمال تعمیر موقعیت دارد، و نیز به تعداد (3) اطاق درمحوطه مدیریت ترانسپورت پوهنتون کابل میباشد.

پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل از سالیان متمادی بدینطرف با پوهنتون های مختلف آلمان از جمله پوهنتون بُن و پوهنتون گیسن همکاری نزدیک داشته و طی سال های 2002-2013 میلادی همه ساله تقریباً به تعداد (10-15) تن از استادان محترم جهت توان افزایی به کورس های كوتاه مدت برای حداقل یك ماه عازم کشور آلمان میگردند و درآنجا به تبادل افکارعلمی جدید مپردازند.

پوهنځی زمین شناسی باداشتن روابط علمی با نهادهای اکادمیک بین المللی به طور متوسط همه ساله حدود (3-5)  کنفرانس علمی پروفیسوران ممالک خارجی را در دیپارتمنت های سه گانه خود میزبان می باشد.

دروس عملی وتطبیقات دیپارتمنت های سه گانه پوهنځی زمین شناسی هم در لابراتور و هم درساحه صورت می گیرد. که سالانه در حدود اضافه تر از (30) سیر علمی را برای محصلان خویش در نقاط مختلفه کشور در نظر می گیرد تا سبب ارتقأ سویۀ علمی محصلان و استادان جوان در بخش های مربوطه  گردد.

این پوهنځی دارای لابراتوارهای هواشناسی، هایدرولوژیکی، استیشن تعلیمی هواشناسی، لابراتوارهای جیولوجیکی و جغرافیه و جی آی اس میباشد. همچنان این پوهنځی  دارای یک کتابخانه  که در آن نزدیک به (6000) جلد کتاب درسی، ممد درسی، مجلات علمی معتبر به زبان های دری، پشتو، انگلیسی و برخی زبان های دیگر و مونوگراف ها قرار داده شده است، میباشد. کتابخانه در اوقات رسمی همه روزه باز بوده و مورد بهره برداری استادان، محصلان و سایر علاقمندان قرار میگیرد.

قابل یادآوری است که درصنوف اول این پوهنځی معمولآ مضامین ریاضی، فزیك، كیمیا، بیولوژی، تاریخ، زبان خارجی، یک الی دو مضمون مسلكی وثقافت اسلامی  تدریس میگردد. درصنوف دوم درحدود 60 فیصد مضامین مسلكی ومتباقی آن ممد درسی  میباشد. درصنوف سوم وچهارم اكثراً مضامین مسلكی، مربوط به رشته تدریس میشود. در سمستر اخیر صنف  چهارم محصلان موضوع مونوگراف را با مشورۀ آمریت دیپارتمنت واستاد رهنما تعیین نموده، بعد از تکمیل در ختم سمسترهشتم  منحیث پایان نامه تحصیلی در حضور هیاًت ژوری، استادان و سایر علاقمندان آنرا ارائه و دفاع  مینمایند.

وضعیت استادان:

در پوهنځی زمین شناسی به تعداد ( 28 ) تن استاد عملآ مصروف تربیه اولاد وطن میباشد. که از آنجمله به تعداد (2) نفر به سویه دکتورا، به تعداد (21) نفر به سویه ماستر و به تعداد ( 5 ) نفر به سویه لیسانس میباشند لازم به تذکر است که دو تن از استادان این پوهنحی مصروف پروگرام دوره ماستری خارج از کشور میباشد. تقسیم بندی استادان به اساس رتبه علمی به ترتیب قرار ذیل میباشد:

  •         پوهاند     :  (۲) از جمله ذکور و مجموع ۲ تن.  
  •        پوهنوال   : (۲) از جمله ذکور و مجموع ۲ تن.  
  •        پوهندوی : (۳) از جمله ذکور ، (۳) ازجمله اناث و مجموع ۶ تن.
  •        پوهنمل   :  (۷) از جمله ذکور و مجموع ۷ تن.
  •        پوهنیار   : (۷) از جمله ذکور و مجموع ۷ تن.
  •        پوهیالی   : (۴) از جمله ذکور و مجموع ۴ تن.

وضعیت فارغ التحصیلان:

محصلان فارغ التحصیل پوهنځی زمین شـناسی در سکتورهای مختلف مانند وزارت محترم معادن وصنایع، وزارت محترم انرژی وآب، وزارت محترم زراعت و مالداری، وزارت محترم انکشاف دهات، وزارت محترم ترانسپورت، وزارت محترم فوائد عامه، وزارت محترم امور شهر سازی، وزارت محترم امورخارجه، وزارت محترم اقتصاد، وزارت محترم تجارت، وزارت محترم امور سرحدات، شاروالی ها، اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی، ریاست سروی جیولوجی، اداره ملی حوادث، ریاست ملی هواشناسی، اداره ملی محیط زیست و نهاد های غیر دولتی یا (NGO) ها و دیگرنهادها ملی و بین المللی در زمینه جذب و مصروف خدمت به وطن هستند. علاقه مندی دارند.