دیپارتمنت جیولوجی

دیپارتمنت جیولوجی ابتدا در سال 1334 در پوهنخی ساینس ایجاد گردید وهمزمان با انکشاف و توسعه موسسات تحصیلات عالی در کشور،  در حمل سال ۱۳۵۹ با تاسیس پوهنخی زمین شناسی به این پوهنخی ادغام گردید. متعاقبآ در سال ۱۳۶۱ به این پوهنخی افزوده شد که در سال ۱۳۶۸ نسبت یک سلسه مشکلات در چوکات این پوهنخی به فعالیت آغاز نمود.

بعد از تاسیس پوهنخی زمین شناسی در سال 1359 هجری شمسی اقدامات لازم و موثر در راستای انکشاف بهتر این دیپارتمنت به عمل آمده که با در نظر داشت پیشرفتهای کنونی و سعی و تلاش استادان این دیپارتمنت نصاب تحصیلی بازسازی گردید و یکتعداد مضامین جدید که بر اساس نیازمندیهای زمان در سایر پوهنتون های جهان تدریس میشود در نصاب درسی جدید این دیپارتمنت گنجانیده شد.

در حال حاضر به تعداد 11 استاد شامل کدر علمی این دیپارتمنت میباشد که تمام استادان دیپارتنمنت جیولوجی با سعی و تلاش پیگیر سیستم آموزش متداول مدرن یعنی لکچر به سیستم پاورپاینت  را پیش میبرند. در قسمت لابراتوارها 2 تن تکنیشن نیز در دیپارتمنت وظیفه اجرا مینمایند.

هدف دیپارتمنت جیولوجی

دیپارتمنت جیولوجی یکی از دیپارتمنت های درپوهنخی ساینس و بعد از تاسیس پوهنخی   زمین شناسی در سال 1359 پوهنتون کابل به هدف تربیه فیلد جیولوجیست به سویه لیسانس که به آن احتیاج مبرم وجود داشت ، ایجاد گردید تا در عرصه استفاده از منابع طبیعی کشور نقش کلیدی و اساسی را ایفا نماید. این دیپارتمنت توانسته است که متخصصین جوان و مسلکی را به جامعه تقدیم نماید.