هدایت الله آرین

​​

 

هدایت الله آرین

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهندوی

سال تولد: 1352

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1374

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

عضو شورای علمی فاکولته،عضو کمیته های تحقیق پوهنتون ، تضمین کییفیت زمین شناسی، عضو تیم ملی آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات  اقلیم .

مقاله های علمی چاپ شده:

  • د کابل په سرو میاشتو کی د هیواد د غرنیو سیمو اقلیمی حانگر تیاوی.
  • (مجله علمی پوهنتون کابل   شماره   2  سال 1383 )
  • نقش النینودرتغییر پذیری اقلیم .
  • (مجله علمی پوهنتون کابل شماره 2 سال 1387)
  • یخبندی هوا پیما ها .
  • (مجله علمی پوهنتون کابل  شماره  6   سال 1390)

ایمیل:  hedayatullaharian@gmail.com

شماره تماس: 7864019560 - (93+)