نسرین عصمت فقیری

​​

 

نسرین عصمت فقیری

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهندوی

سال تولد: 1346

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1364

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

 یک مدت منحیث آمر دیپارتمنت، عضو شورای علمی پوهنځی، عضو کمیته نظم و دسپلین، و همچنان عضو شورای ریسرچ پوهنتون کابل

اثر های علمی آماده چاپ:

کتاب متیورولوژی زراعتی

مقاله های علمی چاپ شده:

 • توزیع درجه حرارت متوسط هوا در ولایت کابل، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی علوم طبیعی پوهنتون کابل. شماره سوم (صفحه ۲۱)، سال ۱۳۶۹.
 • حوادث طبیعی و خسارات آن در افغانستان، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره چهارم (صفحه: ۱۲۵)، سال ۱۳۹۱.
 • آمادگی در مقابله با حوادث، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره اول (صفحه: ۸۵) ، سال ۱۳۹۲.
 • رول تکنالوژی معلوماتی در مدیریت حوادث، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره اول (صفحه: 59) ، سال 1393.
 • تاثیر گرم شدن زمین در وقوع حوادث طبیعی، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره دوم  (صفحه: 156) ، سال 1393.
 • ال نینو و لانینا، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره دوم  (صفحه: 118) ، سال 1393.
 • حوادث طبیعی در محیط زیست شهری، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره چهارم  (صفحه: 109) ، سال 1393.
 • جریانات گلف استریم، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره پنجم (صفحه: 94 ) ، سال 1393.
 • جنسیت در مدیریت حوادث طبیعی، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. شماره  دوم(صفحه 111 ) . سال 1394.
 • لغزش های زمین در صفحات شمال و شمالشرق افغانستان. مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل . شماره چهارم (صفحه ). سال 1394.
 • حادثه رعد و برق و کاهش خطرات آن . مقاله  علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل . شماره ششم (صفحه). سال 1394.
 • ژاله و کاهش خطرات آن : مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل.

 

سمینار ها:

سیمینار جهت تکمیل شرایط ترفیع پوهنملی ( تاثیر ریلیف بالای اقلیم).

تاریخ تدویر سمینار: ماه حمل 1373.

سمینار جهت تکمیل شرایط ترفیع پوهندویی ( برفکوچ ها و کاهش خطرات آن، و تاثیر شرایط اقلیمی بالای زراعت) .

تاریخ تدویر سمینار : 16 سرطان 1392   

تاریخ ایراد کنفراس دوم 8 : اسد 1392.

 

ایمیل:  nasrenf@gmail.com

شمارۀ تماس: 0093773131375