مریم خلمی سجود

​​

 

مریم خلمی سجود

درجه تحصیل: لیسانس

 

رتبه علمی:پوهیالی

سال تولد: 1370

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1390

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

یک مدت عضو کمیته امتحانات در پوهنځی .

مقالات علمی چاپ شده:  

  • مطالعه سیلاب در حوضه دریایی کابل، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. سال 1391 .
  • تاثیرات تغییرات اقلیم بالای محیط زیست،، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. سال 1393 .
  • رژیم بارندگی در ستیشن میدان هوایی کابل ، ، مقاله علمی نشر شده در مجله علمی پوهنتون کابل. سال 1393 .

 

ایمیل:  mariamsajood@gmail.com

شمارۀ تماس: 0093789065116