صدیق الله رشتین

​​

 

صدیق الله رشتین

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1364

زادگاه: لوگر

سابقه کاری:

استاد دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی پوهنځی زمین شناسی، عضوی شورای علمی پوهنځی زمین شناسی، عضو کمیته نظم دسپلین پوهنځی و دیپارتمنت، عضوی کمیته امتحانات پوهنځی و مسول IT  پوهنځی. 

آثارعلمی چاپ شده :

 • تاثیرات تغییرات اقلیمی بالای منابع آّب افغانستان
 • تاثیرات تغییرات اقلیمی بالای آب و اوضاع اقتصادی مردم در ساحه فوقانی کابل
 • رژیم هایدرولوژیکی در ستیشن های هایدرولوژیکی تنگی غارو، شوخی و دکه
 • بندها آبی و توسعه پایدار منابع آب
 • مدیریت آب در افغانستان
 • د کابل سیند حوزه ته یوه کتنه
 • تاثیرات زهکشی بالای محیط زیست
 • روش های اندازه گیری جریان آب در افغانستان
 • رژیم بارندگی ستیشن میدان هوایی
 • بحران آب در افغانستان
 • آسیب پذیری مدیریت منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی
 • کمبود آب در افغانستان

آثار علمی آماده چاپ:

 • مجموعه حل مسایل هایدرولوژی
 • اهمیت آب از دیدگاه قران
 • رژیم هایدرولوژیکی ستیشن سنگ نوشته
 • رژیم بارندگی ستیشن جلال آباد
 • رژیم حرارتی ستیشن جبل السراج
 • منابع آب افغانستان

ایمیل: : sediqullah_reshteen@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0093708031301