عبدالباسط داعی

​​

 

عبدالباسط داعی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1365

زادگاه: غزنی

سال شمول در کدر: 1388

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

عضو کمیته های تضمین کیفیت و نظارت بر مونوگرافهای دانشکده زمین شناسی.


 ایمیل: abasitduay2010@yahoo.com

شمارۀ تماس:  774760150 - (93+)