پیکان محمد علم

​​

 

پیکان محمد علم

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد: 1331

زادگاه: سمنګان ایبک

سال شمول به کدر: 1383

مسئولیت های: استاد دیپاتمنت جیولوجی ، عضو شورای علمی پوهنځی

اثرهای علمی چاپ شده:

  • برسی و مطالعات دوره جیوراسیک در شمال افغانستان
  • برسی  مواد معدنی محترقه در افغانستان 
  • برسی طرز پیدایش الماس
  • برسی کامپلسهای فوسیلی ستج سینمانیان
  • برسی طبقات تورنیژن در افغانستان
  • مطالعات سینون در افغانستان
  • برسی ستراتیګرافی کامپنین در افغانستان
  • مطالعات ساختمان جیولوجیکی قسمت مرکزی مس و عینک
  • مطالعات سترتیګرفی کریتاسیوس در افغانستان

نشانی ایمیل:ustadmap.big@gmail.cm

شماره تماس:0799206093