محمد حسیب سروری

​​

 

محمد حسیب سروری

درجه تحصیل: محصل دوره ماستری

 

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد: 1989

زادگاه: لوگر

سابقه کاری:

3 سال  به حیث استاد درپوهنتون کابل ، پوهنخی زمین شناسی دیپارتمنت جیولوجی، عضو کمیته امتحانات.

آثار علمی چاپ شده :

ا مقاله علمی در بخش مینرالوجی

 

 ایمیل:mohhasib7@gmail.com

شمارۀ تماس: 0706067976