غلام حضرت عسکرزاده

​​

 

غلام حضرت عسکرزاده

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد: 1360

زادگاه: غزنی

سال شمول به کدر: 1388

مسئولیت های علمی در پوهنتون :

عضو کمیته ارتقای کیفیت

آثار علمی چاپ شده :

اوصاف جیولوجیکی زلزله – مطالعات نفوذ آب در دیواره های خاکی ساختمان توسط میتودهای جیوالکتریک و سایزمیک (تیزس ماستری).

اثرهای علمی آماده چاپ :

ذخایر طلای اپی ترمال – اهمیت میتود جیوفزیک هوایی در جیولوجی

 

 ایمیل:ghulam.hadesa@gmail.com

شمارۀ تماس: 0779524757