شکیب شمال

​​

 

شکیب شمال

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد: 1351

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1376

مسئولیت های :

سرپرست دیپارتمنت جیولوجی، عضو شورای علمی پوهنخی

آثار علمی چاپ شده :

  • بررسی زلزله های افغانستان
  • و بررسی تأ مین آب اشامیدنی شهر کندهار
  • ساختمان جیولوجیکی سیری شیردروازه وتثبیت طبعیت اولی گنایس های مربوطه آن

مقاله های علمی چاپ شده:

  • سیر تکاملی ماهی ها
  • خصوصیات میخانیکی مرمرهای معدن چشت شریف ولایت هرات
  • تثبیت طبعیت اولیه گنایس های شیردروازه به اساس مینرال های اکسیسوری ومیتود XRF  و تعیین ارزش
  • تعیین ارزش اقتصادی معدن کرومیت لوگر.

 

 ایمیل:shekebshamal@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0781905185