حفیظ الله رسولی

​​

 

حفیظ الله رسولی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد: 1358

زادگاه: وردک

سال شمول به کدر: 1385

مسولیت ها : استاد دیپاتمنت جیولوجی ،عضوی کمیته  امتحانات  پوهنځی ،عضوی کمیته   نظم ودیسپلین پوهنځی

آثار علمی چاپ شده :

  •  تخریب و ساختمانهای تخریباتی آبهای جاری (۱۳۸۹) برای ترفیع علمی پوهنیاری.
  •  محاسبه دیسچارج توسط SRM مودل ( ۱۳۹۳) تیزیس ماستری برای ترفیع پوهنملی.
  •  اهمیت اقتصادی خاک و طرق حفاظت آن، پوهنتون کابل.
  •   تعیین pH ، EC ، کلسیم کابونیت و تجزیه میخانیکی خاک دیوان بیګی و کمپنی و مقایسه آنها، پوهنتون کابل
  •   شرایط تشکیل نفت و گاز، پوهنتون کابل
  •  تعیین مشخصات خاک در یک ساحه، پوهنتون کابل
  •  به وجود آمدن اشکال مختلف ذریعه تخریب یخچالها، پوهنتون کابل

 

ایمیل: hafizullah.kabul@gmail.com

شمارۀ تماس: ۰۷۸۴۵۹۹۳۰۴