ولید احمد نوری

​​

 

ولید احمد نوری

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد: 1352

زادگاه: وردک

سال شمول به کدر: 1376

سابقه کاری:

  • سرپرست آمریت دیپارتمنت جغرافیا، پوهنځی زمین شناسی.
  • عضو کمیته اعتلای کیفیت پوهنتون کابل.

آثار علمی چاپ شده :

Challenges of Traffic Development in Kabul City (سایت انترنتی پوهنتون گیسن)

آثار علمی اماده چاپ:

ازدیاد نفوس و مشکلات ترانسپورتی در شهر کابل ( 2010- 2015).

 

ایمیل: walid_noori@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0797269821