محمد فواد بشرپال

​​

 

محمد فواد بشرپال

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد: 1365

زادگاه: لغمان

سال شمول به کدر: 1391

سابقه کاری:

  •  انجنیر سروی دروزارت زراعت بطور باالمقطع.
  •  انجنیر سروی و توپوگرافی در وزارت سرحدات، اقوام وقبایل.
  • مدیر روابط خارجی (NLO) در کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان.
  • عضو کمیته امتحانات پوهنتون کابل

 

آثار علمی چاپ شده :

مداخله اتحاد جماهیر شوری در افغانستان (1979-1989). مالیزیا. پوهنتون ملی مالیزیا) UKM).

مداخله اتحاد جماهیر شوری سابق و ایالات متحده امریکا در افغانستان: تاثیرات جیوپولیتیک

اثرهایعلمی آماده چاپ:

ساختمان های جیوپولتیکی

مراحل جیوپولیتیک مدرن

 

ایمیل:  basharpal.fawad@gmail.com

شمارۀ تماس: 0788050443/0798353287