سیما نوری

​​

 

سیما نوری

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد: 1338

زادگاه: کابل

سال شمول به کدر: 1362

سابقه کاری:

 •        عضو شورای علمی پوهنځی.
 •        عضو شورای علمی پوهنتون کابل.
 •        عضو کمیته ارتقآ کیفیت وزارت تحصیلات عالی.
 •        آمردیپارتمنت جغرافیه پوهنځی زمین شناسی.

 آثار علمی چاپ شده :

 • جغرافیای منطقوی قاره امریکا.
 • جنگلات افغانستان.
 • گذرهای کابل قدیم.
 • بزرگترین معادن طلا در جهان.
 • مارکوپولو.
 • تاریخچه تولید هوا پیما.
 • جنگل آمازون و اهمیت حیاتی آن.
 • مطالعه سیاره زهره.

 

آثار علمی آماده چاپ:

 • ارزش اقتصادی پسته افغانستان.

 • اهمیت باغهای توریستیکی شهر کابل.

   

ایمیل:  noori_seema@yahoo.com

شمارۀ تماس:0799251722