سمیع الله صوفی زاده

​​

 

سمیع الله صوفی زاده

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد: 1368

زادگاه:کاپیسا

سال شمول به کدر: 1388

سابقه کاری:

  •  عضو کمیته امتحانات پوهنځی زمین شناسی.
  • عضو کمیته اعتلای کیفیت پوهنخی زمین شناسی.

 آثار علمی چاپ شده :

تجزیه و تحلیل استفاده دیتاهای عام برای بررسی خطرات چندین گانه طبیعی در افغانستان.

آثار علمی آماده چاپ:

  •   بررسی جغرافیایی خطرات لغزش زمین در ولایت پنجشیر.
  • استفاده از طیف الکترومقناطیس آفتاب در ریموت سنسنگ.
  • کاربرد دیتاهای ماهواره ای در حفظ منابع طبیعی.

 

ایمیل:  sami.sofizada@gmail.com

شمارۀ تماس:0744156992