محمد امین کریمی

 

محمد امین کریمی

درجه تحصیل:  لیسانس

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهنیار 

سال تولد: 1346

زادگاه:کابل

سال شمولبه کدر: 1376

سابقه کاری:

  •       مدیر عمومی تدریسی پوهنځی زمین شناسی.
  •       معاون پوهنځی زمین شناسی.
  •         سرپرست ریاست پوهنخی زمین شناسی.
  •         معاون دیپارتمنت جغرافیه 

اثرهای علمی چاپ شده:      

 آبدات تاریخی شهر کابل

 ایمیل: aminkarimi.geogr@yahoo.com

شمارۀ تماس:0799325927