وضعیت فعلی

  1. پوهنځی ( کمپیوتر ساینس) پوهنتون کابل در حال حاضر باداشتن ( 35 ) استاد ، در ( سه رشته تخصصی) به تربیه ( 760 ) محصل که از آنجمله ( 612 ) پسر و(  148  ) دختر است مصروف میباشد.
  2. از لحاظ فزیکی پوهنځی (  کمپیوتر ساینس ) دارای (  8 ) اطاق درسی ، (11)  اطاق دفتر استادان،  یک کتابخانه که در حدود 2000 جلد کتاب معاصر در عرصه های مختلف مربوط به رشته  کمپیوتر ساینس  میباشد.  پوهنځی دارای یک اتاق کنفرانس که گنجایش در حدود ( 80 )  نفر را دارد نیز میباشد. 
  3. دیپارتمنتهای پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای پلان ستراتیژیک بوده و بالای پلان ستراتیژیک پوهنځی کار جریان دارد.

دیپارتمنتهای پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای نصاب درسی معیاری بوده و انکشاف این نصاب درسی به اساس مطالعه عمیق و بررسی دقیق اطلاعات جمع آوری شده در مرحله نياز سنجی و دسته بندی آنها پیرامون نیاز مندی های موسسات دولتی و خصوصی، نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، شبکه های مخابراتی دولتی وخصوصی، شرکت های تجارتی و نورمها و استندرد های بين المللی صورت گرفته است.   

                                                                                            

وضعیت استادان

پوهنځی کمپیوتر ساینس درای 35 نفر استاد بوده که 32 نفر به سویه ماستر و سه نفر به سویه لسانس میباشند. به تعداد 11 نفر از بین استادان ماستر مصروف تحصیل دوکتورا میباشند که تا سال 1397 تحصیل دوکتورای آنها تکمیل میگردد. استادان این پوهنحی تحصیلات ماستری را در آلمان، افریقای جنوبی، هند، کوریای جنوبی، و ایران به پایان رسانده اند. نظر به اینکه پوهنځی کمپیوتر ساینس جدید التاسیس بوده به تعداد 3 نفر به رتبه پوهندوی و متباقی استادان دارای رتب پوهنمل و پوهنیار میباشند.

 

 

وضعیت فارغ التحصیلان

محصلین این پوهنځی در بخشهای مختلف با صلاحیت های کافی علمی و عملی تربیه شده در بخش های انجینری نرم افراز، سیستم های معلوماتی، و شبکه سازی تخصص کافی را فرا می گیرند و فارغین آن عملآ در ادارات دولتی، غیر دولتی، شبکه های مخابراتی، و سایر دوایر علمی و تخنیکی مصروف کار و فعالیت هستند. پوهنځی کمپیوتر ساینس الی سال 1395 به تعداد 948 فارغ التحصیل را در 18 دوره به جامعه تقدیم نموده است. تعداد فارغین این پوهنځی را نظر به سال ها می توانید در جدول ذیل مشاهده نماید:

قراردادها

اکنون پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای یک تفاهمنامه برای پیشبرد برنامه ماستری این پوهنحی با کشور استونیا میباشد. طبق این تفاهمنامه استادان پوهنتون تالین استونیا تدریس مضامین برنامه ماستری را به پیش میبرند.

 

کورس ها

مضامین این پوهنځی عبارت از مضامین تخصصی در سه رشته تکنالوژی معلوماتی، سیستمهای معلوماتی، و انجینری نرم افزار میباشد. در پهلوی مضامین تخصصی هر دیپارتمنت دارای مضامین اساسی، مضامین اختیاری و مضامین پوهنتون شمول نیز میباشد.

مراکز آموزشی

  • مرکز منطقوی اکادیمی سیسکو (Cisco)
  • مرکز اموزش الکترونیکی
  • مرکز اعتلای کیفیت
  • مرکز تحقیقات علمی

تعداد جدیدالشمولان

پوهنځی کمپیوتر ساینس سالانه به تعداد 210  نفر شاگرد جدید الشمول را از طریق کانکور عمومی میپزیرد.

لابراتوارها

پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای 5 لابراتوار مجهز و یک مرکز دیتا (Data Center) میباشد. هر دیپارتمنت دارای لابراتوار جداگانه میباشد و همچنین یک لابراتوار برای ارتقای ظرفیت و یک لابراتوار برای عملی ساختن دروس عملی دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی میباشد.