وضعیت فعلی - پوھنتون کابل

وضعیت فعلی

 

    چالش های عمده                                                  

 • تعمیربا صنوف و لابراتوارهای معیاری در پوهنحی وجود ندارد.
 • تعداد شاگردان در صنوف درسی معیاری نیست.
 • صلاحیت مالی به ریاست پوهنحی وجود ندارد.
 •  فرار مغزها از پوهنحی های پوهنتون .
 • فرهنگ مکافات و مجازات رایج نیست.
 • تریننگ استادان وقتا فوقتا صورت نمیگیرد.
 • به آمریت های دیپارتمنت ها قرطاسیه داده نمیشود.
 • کتب درسی معیاری جدید در وقت وزمانش در اختیار پوهنحی قرار نمیگیرد.

 پلان آینده   

 • ایجاد پروگرام ماستری
 • ایجاد کریکولم برای دیپارتمنت کمپیوتر ساینس تطبیقی و جذب محصلین به آن
 • تربیه استادان به سویه ماستر و دکتورا
 • تجدید کریکولم درسی
 • تجهیز لابراتوار ها به وسایل عصری
 • داشتن یک تعمیر مجهز مطابق ستندرد های جهانی
 • ایجاد بیشتراکادمی های سیسکو به سطح کشور و منطق