اهداف آموزشی پوهنځۍ - پوھنتون کابل

اهداف آموزشی پوهنځۍ

هدف عمده و اساسی پوهنځی کمپیوتر ساینس، تربیه کادر ها و اشخاص مسلکی در بخش تولید نرم افزارهای کمپیوتر، انجنیری، مدیریت و امنیت شبکه های کمپیوتری و مدیریت سیستمهای معلوماتی میباشد. بنا برآن اهداف آموزشی این پوهنځی در نقاط ذیل خلاصه شده میتواند:

  • فهم تیوری های اساسی و مسلکی در بخشهای مختلف علوم کمپیوتری و توانائی فارغان این رشته در تطبیق و عملی نمودن این تیوری ها با استفاده از وسایل و تخنیکهای موثر برای تشخیص، دیزاین، تطبیق و محافظت سیستم های مختلف کمپیوتری.
  • داشتن قدرت تحلیل و ارزیابی مسائل و تعیین نمودن راه های حل موثر در وقت معین  و داشتن مهارت های ارتباط با دیگران به شکل شفاهی و تحریری و توانائی کار در پروژه های فردی و گروپی برای دیزاین سیستم های مختلف کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی.
  • توانائی برداشت مسولیتهای مسلکی و تخصصی، قانونی، اجتماعی، و اخلاقی در اثنای استفاده از کمپیوتر و سیستمهای مختلف کمپیوتری جهت جلوگیری از ضرر های ناشی، و ایجاد تشریک مساعی با بخش های مختلف جامعه بشری، و پنداشتن تکنالوژی به حیث هدف نه بلکه وسیله، و در خدمت قرار دادن تکنالوژی و سیستمهای کمپیوتری جهت رفاه عامه.

شیوه های تدریس

در این پوهنځۍ به منظور انتقال دانش و دست آورد های جدید در رشته از میتود های مختلف تدریس استفاده میشود. تدریس مضامین مختلف به شکل نظری و علمی توسط استادان پوهنځۍ در مطابقت به سیلابس مضامین که درج نصاب درسی است، صورت میگیرد. به منظور تدریس موثر استادان از نمایش سلاید های قبلاً تهیه شده موضوعات مربوط مضامین خویش استفاده مینمایند در پهلوی آن بخاطر بلند بردن سطح دانش، محصلین از لکچر نوت، کتب درسی معیاری، انترنت، کتابخانه و منابع دیجیتلی مستفید میشوند. علاوتاً شاگردان جهت کسب مهارت ها وقابلیت های لازمه از لابراتوار های پوهنځۍ که به انترنت وصل است و توسط  استادان مربوطه  رهنمایی میگردند، آموزش میبنند.  به همین ترتیب بخاطر رفع مشکلات آموزشی  و انتقال دست آورد های جدید در رشته دروس مشورتی و کنفرانس ها وقتاً فوقتاً در پوهنځۍ دایر میگردد. در هر سمستر شاگردان به منظور تطبيق دانش و قابلیت های کسب شده به ساحات مختلف مارکیت کار فرستاده میشوند. این شیوه تدریس نه تنها شاگردان را قادر به ارزیابی مهارت های کسب شده میسازد بلکه نواقص رابر ملا و از انکشافات جدید در عرصه کمپیوتر ساینس نیز آگاهی حاصل مینمایند و از احتیاجات بازار کار واقف و برای کار یابی بعد از فراغت دچار مشکل دریافت اشتغال نمیگردند.

ارزیابی نصاب درسی

  به منظورارزیابی نصاب درسی که آیا نصاب درسی موجوده تا چه اندازه اهداف آموزش تعین شده را برآورده ساخته میتواند دیپارتمنت ها و اداره پوهنځۍ از تکتیک های متعدد مانند تماس مستقیم رسمی و غیر رسمی با فارغ التحصیلان پوهنځۍ، کارفرمایان شرکت های دولتی و خصوصی، فارغین دوره ماستری ممالک مختلف در رشته و استادان دیپارتمنت های کمپیوتر ساینس پوهنتون های مرکز و ولایات .