هما یاری

 

هما یاری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

 

دیپارتمنت: کمپوتر ساینس

سال تولد: 1361

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1389

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد دیپارتمنت کمپوتر ساینس
-عضو شورای علمی پوهنځی

-عضو کمیته تضمین کیفیت پوهنتون

-عضو کمیته نظم و دسپلین پوهنځی

اثر های علمی چاپ شده:

-طرح برای پیشرفت پروسی تضمین کیفیت و اعتبارگذاری برای تحصیلات عالی افغانستان
فرق بین مایکروکرنل و مونولیتیک کرنل در سیستم های عامل

مقاله های علمی چاپ شده:

صف زائد دیسک های ارزان-

-ساختارهای هسته یک پارچه و میکروکرنل

ایمیل آدرس :  humayari@gmail.com

شماره تماس: 0780796806