فرنگیس جمالزاد

 

فرنگیس جمالزاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت:  کمپوتر ساینس

سال تولد: 1368

زادگاه: سمنگان

سال شمولبه کدر: 1391

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

-Master thesis( Evaluation of Agile security benefits of software development)

ایمیل آدرس:  farangis_1387@yahoo.com

شماره تماس: 0797832314