امیرکروړ شهیدزی

 

امیرکروړ شهیدزی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنمل

 

دیپارتمنت:  کمپیوتر ساینس

سال تولد: 1356

زادگاه: پکتیا

سال شمولبه کدر: 1380

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

-معاون پوهنځی کمپیوتر ساینس

-عضو و منشی شورای علمی پوهنځی

-عضو کمیته نظم و دسپلین

-عضو کمیته کریکولم عضو بورد نشرات پوهنتون و هیئت تحریر مجله علمی پوهنتون

اثر های علمی چاپ شده:
-رساله تحت عنوان سیستم عای عامل

-تیزس ماستری

مقاله های علمی چاپ شده:

-تاثيرات استفاده اينترنت و کمپيوتر بر کودکان و نوجوانان

ایمیل آدرس : Shahidzay@gmail.com

شماره تماس: 0777241814