محمد طارق میران

 

محمد طارق میران

درجه تحصیل: کاندید دکتورا

رتبه علمی: ‍پوهنیار

 

دیپارتمنت:  تکنالوژی معلوماتی

سال تولد: 1356

زادگاه: لغمان

سال شمولبه کدر: 1381

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-استاد در دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوتر ساینس
-استاد و شخص تماس برای اکادمی سیسکو پوهنتون کابل
-منیجر مرکز آی تی پوهنتون کابل، نماینده افغانستان در پروگرام راه معنوی ابریشم ناتو، منیجر پروژه -و مشاور تخنیکی پروژه افگرین (شبکه تحقیقی و تعلیمی افغانستان)
-رئیس کمیته کریکولم در پوهنځی، عضو شورای علمی پوهنځی
-عضو کمیته کریکولم پوهنتون کابل، عضو کمیته نظم و دسپلین پوهنځی
-نماینده پوهنځی در ورکشاپ ها و سینمار های خارج از پوهنتون
-تکمیل دوره لیسانس در رشته کمپوتر ساینس در پوهنتون کابل
-تکمیل دوره ماستری در پوهنتون وسترن کیپ افریقای جنوبی در  رشته کمپیوتر ساینس و کاندید -دکتورا در پوهنتون تالین کشور استونیا در رشته تکنالوژی معلوماتی

اثر های علمی چاپ شده:
An Analysis of Voice over IP in Wireless Mesh Networks

مقاله های علمی چاپ شده:

ایمیل آدرس : tariqmeeran@ku.edu.af | tariqmeeran@csf.edu.af | tariqmeeran@gmail.com

شماره تماس: 0797323204