ديپارتمنت خاکشناسی و آبیاری

خاک و آب  اساس زراعت را تشکیل میدهند. زراعت در فراهم نمودن ضروریات اولیه مانند غذا، لباس و مسکن رول عمده دارد. کیمیت و کیفیت خاک و آب به طور مستقیم بالای نمو و حاصل نباتات تاثیر دارند.

            دیپارتمنت خاکشناسی و آبیاری برای بار نخست در سال ۱۳۴۷ ه.ش (۱۹۶۸م)  بنا بر ضرورت در ساختار پوهنځی زراعت ایجاد ګردید. اکثریت اعضای کادر علمی دیپارتمنت خاکشناسی و آبیاری در جریان جنگ های داخلی مجبور به ترک وظیفه شدند و یکتعداد آنها مهاجر شدند. از همین رو دیپارتمنت متذکره در سال ۱۳۹۱ ه. ش (۲۰۱۲ م) بار دیگر از دیپارتمنت اگرانومی جدا گردید و فعلاً با داشتن اعضای علمی ذیل به طور مستقلانه فعالیت های اکادمیک خویش را پیش میبرد.

شماره

اسم

سویه تحصیلی 

محل تحصیل

ایمیل ادرس

ملاحظات

 

 

۱

پوهاند داکتر عبدالقهار ثمین

دوکتورا

امریکا

ahmadsamin@live.com

 

۲

پوهـانـد عـبـدالـغــنی آیوبـی

ماستر

لبنان (بـیـروت)

ayubicadg@yahoo.com

 

۳

پوهـنـوال محمد عالـم عالیمی

ماستر

لبنان (بـیـروت)

alemrbsp@gmail.com

آمر دیپارتمنت

۴

پوهندوی داکتر ذکرالله صافی

دوکتورا

جرمنی

safi-zikrullah@hotmail.com

 

۵

پــوهنـــیـار زمـــان امـیـــنـی

ماستر

امریکا

zamanamini@gmail.com

فعلاً مصروف پروګرام دوکتورا در امریکا

۶

پوهـنـیـــار داود حــیــــــدری

ماستر

هندوستان

haidri_25@yahoo.com

فعلاً مصروف پروګرام دوکتورا در جاپان

۷

پوهـنیـار صـفـی الله حبــیــبی

ماستر

جاپان

safiullah.habibi@gmail.com

فعلاً مصروف پروګرام دوکتورا در جاپان

۸

پوهنیار شمس الرحمن رحمانی

ماستر

امریکا

rahmaniag@gmail.com

 

۹

پوهـیـالـی عبـدالوالیـد ســالـک

لیسانس پوهنتون کابل و از طرف دیپارتمنت کاندید بورس ماستری

 

Ab.walid_salik@yahoo.com

منشی دیپارتمنت