دیپارتمنت هارتیکلچر ( باغداری)

 

درسال 1354 دیپارتمنت هارتیکلچروجنگلات تاسیس شده است، بنابر نیازمندی ها در بخش هارتیکلچر، دیپارتمنت هارتیکلچر وجنگلات درسال 1373 از همدیگر جداگردیده ودیپارتمنت هارتیکلچر شکل مستقل ایجاد گردید. هدف اساسی دیپارتمنت هارتیکلچر تربیه نسل جوان دربخش های تولید میوه جات، تولید سبزیجات ونباتات زینتی هارتیکچری می باشند.

 

معرفی اعضای کدر علمی و کارمندان:

 

 

پوهاند غلام رسول صمدی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنوال نورالدین قاسمی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنوال گل احمد ظاهریان

MSc

عضوعلمی

 

پوهنمل مسعود سعید

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیارنورمحمد ستانکزی

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیارحامد سالاری

MSc

عضوعلمی

 

پوهنیارجاوید زمانی

MSc

عضوعلمی

 

پوهیالی سیدسمیع الله حکیمی

BSc

عضوعلمی

 

نامزد پوهیالی خلیل الرحمن جاهد

BSc

عضوعلمی