دیپارتمنت اگرانومی

هدف عمده و اساسی این دیپارتمنت را تعلیم و تربیه جوانان بصورت نظری و عملی در بخش وراثت و نسلگیری نباتات ، نباتات عمده زراعتی ، ذخیره و پروسس محصولات زراعتی ، اساسات تولید تخم های بذری ، طرق مختلف کنترول گیاهان هرزه در مزارع ، طرق استفاده از وسایل عصری زراعتی در تولید بهتر نباتات متذکره، تشکیل میدهد.

 

اعضای کدر علمی و کارمندان دیپارتمنت:

 

دیپارتمنت اگرانومی

اسم  وتخلص

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهاندمحمدیاسین محسنی

MSc

عضو

 

پوهنوال عبدالوکیل سرحدی

PhD

عضو

 

پوهندوی امیرجان سعیدی

PhD

عضو

 

پوهندوی گل محمد آژیر

MSc

عضو

 

پوهنمل محمد سخی پامیری

MSc

عضو

 

پوهنمل عبدالنعیم قرقین

BSc

عضو

 

پوهنمل رحیمه نوری

MSc

عضو

 

پوهنمل داکتر محمد ظریف شریفی

PhD

عضو

 

پوهنیارفرید احمد شیرزی

MSc

عضو

 

پوهنیارمحمد ولی سالاری

MSc

عضو