بیوگرافی ‍پروفیسورداکتر وکیل احمد سرحدی رئیس پوهنخی زراعت، پوهنتون کابل

Email:qasan2004@yahoo.com

Phone:+ (0) 93 705550405

محترم پوهاند داکتر وکیل احمد سرحدی فرزند آی محمد در ولسوالی اندراب ولایت  بغلان  در سال 1347 هـ. ش. در یک خانواده روشن فکر و متدین چشم به جهان گشود.

پوهاند داکتر وکیل احمد سرحدی تحصیل ابتدایه خود را در مکتب  ابتدایه قاصان اندراب  و تحصیلات متوسطه و لیسه خویش را در  لیسه زراعت بغلان  به پایه اکمال رسانید. بعد از سپری نمودن امحتان کانکور نظر به علاقه خاص به رشته زراعت، در پوهنخی زراعت پوهنتون کابل با بدست آوردن نمره عالی کامیاب گردید. بعد از اتمام تحصیلات عالی نظر به شوق و علاقه به مقام والای استادی با داشتن نمرات عالی کادری در جمع استادان پوهنخی زراعت پوهنتون کابل پیوست. در سال  1372 با حفظ کادر علمی به حیث آمر فارم تحقیقاتی پوهنخی زراعت و در سال 1382 در یک انتخابات آزاد به صفت آمر دیپارتمنت اگرانومی انتخاب گردید.  وی جهت ادامه تحصیل به سطح ماستری  و دوکتورا عازم کشور دوست  جاپان گردید و پروگرام ماستری و دکتورا خویش را در سال 1387 موفقانه سپری نمود.

موصوف بعد از اکمال دوره تحصیلات خویش به وطن باز گشت نمود و وظیفه مقدس استادی خویش را ادامه داد. پروفیسور داکتر سرحدی عضویت انجمن های بین المللی علمای نسلگیری نباتات,   اگرانومیست ها  و هم چنان تولید نباتات  را دارد. پوهاند داکتر سرحدی بالاتر از 50 اثر علمی را به زبان های ملی و بین المللی در ژورنال های ملی و بین المللی به نشر رسانیده است. در ماه عقرب سال 1391 به خواهش استادان به صفت رئیس پوهنخی مقرر  و فعلاً منحیث استاد و رئیس بر حال پوهنخی زراعت پوهنتون کابل ایفای وظیفه مینماید. محترم سرحدی به لسان های دری، پشتو، انگلیسی، چاپانی و عربی تکلم مینماید.