دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیرعضوی

دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیرعضوی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی کیمیا بوده، که بعد از ایجاد پوهنځی کیمیا در سال 1395 این دیپارتمنت رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای دو لابراتوار کیمیای عمومی و کیمیای غیرعضوی میباشد، لابراتوار های متذکره قبلا در چوکات دیپارتمنت کیمیای پوهنځی ساینس فعالیت مینمود که لابراتوار کیمیای عمومی در سال 1321 و لابراتوار کیمیای غیرعضوی در سال 1324 تاسیس شده بود، در این لابراتوار ها استحصال مرکبات غیرعضوی و تجارب نمایشی برای محصلان صنوف مختلف صورت میگرفت.

هدف عمده این دیپارتمنت تربیه مربیان و متخصصان به منظور تدریس، اجرای کار های تخصصی در موسسات تولیدی و صنعتی کشور است. در این دیپارتمنت علاوه بر لابراتوار های متذکره که برای تطبیقات محصلان اختصاص یافته لابراتوار تحقیق نیز وجود دارد.

دیپارتمنت کیمیای عمومی و غیرعضوی دارای 11 استاد میباشد که از جمله دو تن استادان به درجه داکتر و شش تن به درجه ماستر و سه تن به درجه لیسانس مصروف تدریس میباشند.

مضامین که در این دیپارتمنت تدریس میگردد، عبارت اند از: کیمیای عمومی، کیمیای غیرعضویI، کیمیای غیرعضویII و کیمیای غیرعضویIII، کیمیای کرستل، کیمیای محاسبوی، کیمیای پولیمیر، کیمیای رادیوشیمی، تکنالوژی کیمیاوی غیرعضوی، تکنالوژی کیمیاوی عضوی، کیمیای I و کیمیای II برای پوهنځی های انجینری، فارمسی، زمین شناسی، وترنری، زراعت، محیط زیست، بیولوژی، ریاضی وو  فزیک.