دیپارتمنت کیمیای عضوی

دیپارتمنت کیمیای عضوی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی کیمیا بوده، که بعد از ایجاد پوهنځی کیمیا در سال 1395 رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای لابراتوار کیمیای عضوی برای محصلان صنوف مختلف و لابراتوار تحقیق میباشد، در این لابراتوار ها سنتیز مرکبات عضوی صورت میگرفت.

هدف عمده این دیپارتمنت تربیه مربیان و متخصصان به منظور تدریس، اجرای کار های تخصصی در موسسات تولیدی و صنعتی کشور است. علاوه بر لابراتوار های متذکره که برای تطبیقات محصلان اختصاص یافته لابراتوار تحقیق نیز وجود دارد.

دیپارتمنت کیمیای عضوی دارای 5 استاد میباشد که از جمله یک تن استاد به درجه داکتر، سه تن به درجه ماستر و یک تن لیسانس میباشند.

مضامین که در این دیپارتمنت تدریس میگردد، عبارت اند از:کیمیای الیفاتیک، کیمیای اروماتیک، کیمیای هیتروسکلیک، بیوشیمی، مواد ملونه، مود طبیعی.