دیپارتمنت کیمیای تحلیلی

دیپارتمنت کیمیای تحلیلی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی کیمیا بوده، که بعد از ایجاد پوهنځی کیمیا در سال 1395 این دیپارتمنت رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای دو لابراتوار کیمیای تحلیل مقداری و کیمیای تحلیل توصیفی میباشد، لابراتوار های متذکره قبلا در چوکات دیپارتمنت کیمیای پوهنځی ساینس فعالیت مینمود که لابراتوار کیمیای تحلیل توصیفی در سال 1323 و لابراتوار کیمیای تحلیل مقداری در سال 1324 تاسیس شده بود، در این لابراتوار ها تحلیل و تجزیه مواد صنعتی، معدنی و عمرانی برای پروژه های مختلف دولتی و عام المنفعه صورت میگرفت.

هدف عمده این دیپارتمنت تربیه مربیان و متخصصان به منظور تدریس، اجرای کار های تخصصی در موسسات تولیدی و صنعتی کشور است. در این دیپارتمنت علاوه بر لابراتوار های متذکره که برای تطبیقات محصلان اختصاص یافته لابراتوار تحقیق نیز وجود دارد.

دیپارتمنت کیمیای تحلیلی دارای 4 استاد میباشد که از جمله سه تن استادان به درجه ماستر و یک تن به درجه لیسانس مصروف تدریس میباشند.

مضامین که در این دیپارتمنت تدریس میگردد، عبارت اند از: کیمیای تحلیل توصیفی، کیمیای تحلیل مقداری، کیمیای تحلیل توصیفی زمین شناسی، کیمیای تحلیل مقداری زمین شناسی، کیمیای تحلیل توصیفی فارمسی، کیمیای تحلیل مقداری فارمسی.