محمد طاهرامین زی

 

محمد طاهرامین زی

درجه تحصیل: لیسانس

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهیالی

سال تولد: 1373/2/11

زادگاه:جوزجان

ایمیل: mt.aminzai@gmail.com

شمارۀ تماس: 0786406834