جاوید قادری

 

جاوید قادری

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: کیمیای فزیکی

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهیالی

سال تولد: 1371

زادگاه:بغلان 

سال شمولبه کدر: 19 اسد 1394 هجری شمسی

 ایمیل:qadirij@yahoo.com

شماره تماس: 0779491927-0703716071