محمد یوسف جویان

 

محمد یوسف جویان

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهاند

سال تولد: 1335

زادگاه:پروان ،غوربند

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهاند

سال شمولبه کدر: 1363

مسئوولیت های علمی در پوهنتون ( مدیرمسئوول مجلۀ علوم طبیعی ازسال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶،  عضوشورای علمی پوهنحی ، آمردیپارتمنت کیمیای عمومی وغیر عضوی ،عضوکمیتهٔ نظم ودسپلین پوهنحی، عضو کمیتهٔ نشرات پوهنتون ، عضو کمیتهٔ تخنیکی وزارت تحصیلات عالی )

اثر های علمی چاپ شده :

- کیمیای غیرعضوی جلد ۲  (ترجمه شده از لسان روسی )

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- کیمیای غیر عضوی جلد ۱ (ترجمه شده از لسان روسی)

- رادیوشیمی

-کیمیای غیر عضوی

مقاله های علمی چاپ شده:

-مطالعۀ تأثیر درجۀ حرارت،شعاع آیونی ۱۳۷۴علوم طبیعی شماره(۱)

-تعادل فازی درسیستم سه گانه...۱۳۷۴  علوم طبیعی شماره(۱)

- تأثیر عایقیت برقی محلل بالای۱۳۷۴ علوم طبیعی شماره(۲-۳)

- استحصال تیل ترپین...۱۳۷۴ علوم طبیعی شماره(۲-۳)

- اثرایتانول بالای اوکسیدیشن ...۱۳۷۴ علوم طبیعی شماره(۴-۶)

- تیزابهای غیرعضوی وتغییرقوه.. ۱۴۶۹ دعلمی مقالاتو مجموعه (۳-۴)

- تاثیرات کیمیاوی اشعه بیتا ۱۳۸۳ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۳-۴)

-تشکیل کامپلکس درسطح کامپلکس المونیم سلیکات ۱۳۸۶ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۳)

- عمل متقابل بین المالیکولی ۱۳۹۰ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۳)

- انحراف خواص گازات از حالت..۱۳۹۰ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۲)

-مطالعۀبی ثباتی هسته وعوامل..۱۳۹۱ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۴)

-بررسی خصوصیت رابطۀ کیمیاوی ۱۳۹۲ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (فوق العاده)

-بررسی خواص مقناطیسی کامپلکس ۱۳۹۳ مجلۀ علمی پوهنتون کابل شماره (۲)

سیمینار ها:

1.     موضوع سیمینار: غنی سازی یورانیم

2.     تاریخ برگزاری سیمینار:۹ /۱ /۱۳۹۳

3.     محل برگزاری سیمینار:پوهنحی ساینس

4.     اسم سیمنیار دهنده با مشخصات آن:پوهنوال محمد یوسف جویان

5.     محتویات سیمینار:

6.     عکس های از سیمینار های مربوط

 

1-    موضوع سیمینار: ایزوتوپ های رادیواکتیف وطریقه های بدست آوردن آنها

2-    تاریخ برگزاری سیمینار: ۱۵ /۱ /۱۳۹۳

3-    محل برگزاری سیمینار: پوهنحی ساینس

4-    اسم سیمنیار دهنده : پوهنوال محمد یوسف جویان

نشانی ایمیل:yjoyan@gmail.com

شماره تماس:0799332931