هدایت الله مُحب

 

هدایت الله مُحب

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهاند

سال تولد: 1332

زادگاه: ولسوالی جغتو (قریه قلعۀ منار) ولایت وردک

سال شمولبه کدر: 1362

مسولیت های علمی در پوهنتون: آمر دیپارتمنت کیمیای تحلیلی

عضویت در : شورای علمی پوهنځی، شواری تحقیق، ترفیعات علمی

اثر های علمی چاپ شده :

- 18 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- دو اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-  13 مقاله

شماره تماس: 0797830756