وحیده یوسفزی

 

وحیده یوسفزی

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد:1349

زادگاه:کابل

سال شمولبه کدر:1370/12/30

مسئوولیت های علمی در پوهنتون ( عضو شورای علمی پوهنځی , آمر دیپارتمنت کیمیای عضوی )

اثر های علمی چاپ شده :

تیزس ماستری, تیزس دوکتورا وتطبیقات عضوی

اثرهای علمی آماده ی چاپ: ندارم

مقاله های علمی چاپ شده:

1- تعامل بین سلفتاید و لیکتین

2- شناسای جین الدیهاید دی هایدروجنیز2 در موی و ناخن انسان.

3- تعاملات تعویضی نیکلیوفیلی

4- تعاملات تعویضی الکتروفیلی

5- تأثیر معوضه دومی بالای حلقه اروماتیک

سیمینار ها: 

1-    موضوع سیمینار:

1- تعامل بین سلفتاید و لیکتین

2- شناسای جین الدیهاید دی هایدروجنیز2 در موی و ناخن انسان.

3-الکالوییئد ها

4- مواد مخدر

2-    تاریخ برگزاری :1390/3/10, 1390/3/20, 1393/4/8, 1393/4/12

3-    محل برگزاری سیمینار: پوهنځی کیمیا

4-    اسم سیمینار دهنده با مشخصات آن : پوهندوی داکتر وحیده یوسفزی

5-    محتویات سیمینار: علمی و آموزنده

 ایمیل:yousfzaiw@yahoo.com

شمارۀ تماس:0705550305