مرضیه وفایی

 

مرضیه وفایی

درجه تحصیل: دوکتورا

ديپارتمنت: کیمیای عمومی و غیر عضوی

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سال تولد:1362

زادگاه: مزار شریف

سال شمولبه کدر:94

 ایمیل:marzawafaee@gmail.com

شماره تماس:0707346130