نورمحمد

 

 

نام: نورمحمد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

 

 

تخلص: عطاپور

سالزاد: 1364

زادگاه: ولسوالی گزاب، ولایت دایکندی

سال شمولیت در کدر: 1384

مسولیت های علمی در پوهنتون (استاد در دیپارتمنت کامپیوترساینس و عضو کمیتۀ نصاب فاکولتۀ کامپیوترساینس)

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:atapoor88@gmail.com

شماره تماس:0775335626

 

سیمینار ها: درین بخش موضوعات سیمینار پوهنحی خویش را مطابق به شرایط آتی بنویسید، و تعداد سیمینار ها محدود نیست.

1-      موضوع سیمینار

2-      تاریخ وقوع سیمینار

3-      محل برگذاری سیمینار

4-      اسم سیمینار دهنده با مشخصات آن شخص

5-      محتویات سیمینار

6-      عکس های سیمینار مربوطه