محصلان و نمایندگان اتحادیه محصلان پوهنتون کابل طی کنفرانس ویدیویی با مسئولان سفارت ایالات متحده امریکا در کابل صحبت و تبادل نظر نمودند

پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل، معاون امور محصلان، محصلان و نمایندگان اتحادیه محصلان پوهنتون کابل طی یک کنفرانس آنلاین با آقای تیم گرهاردسون مسئول اداره روابط عامه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و مسئول بخش فرهنگی این سفارت صحبت نمودند.

در این کنفرانس که ساعت ۲ بعد ازظهر روز سه شنبه مؤرخ ۳۱ سرطان سال جاری تدویر یافته بود اشتراک کنندگان کنفرانس روی احیای شبکه خدمات محصلان در پوهنتون کابل و همچنان ارتقای بخش‌های مختلف محصلان بخصوص ارتقای ظرفیت محصلان و کسب مهارت‌ها، وضعیت و انکشاف کریکولم‌های درسی پوهنتون کابل، تقویت فعالیت‌های رادیوی پوهنځی ژورنالیزم، تقویت برنامه‌های ورزشی، حقوق و ارزشهای جوانان افغان بویژه حقوق بانوان جوان افغان در پروسه صلح، و ... صحبت و با همدیگر تبادل نظر نمودند.

اشتراک کنندگان کنفرانس بویژه اعضای اتحادیه محصلان هرکدام دیدگاه‌ها و نظریات محصلان و خواست‌های جوانان افغانستان را راجع به پروسه صلح با اشتراک کنندگان این کنفرانس در میان گذاشته و در ختم به در نظرگیری این موارد تأکید شد.