جلسه شورای رهبری پوهنتون کابل جهت بررسی آمادگی‌ها غرض شروع احتمالی دروس حضوری تشدیدی تدویر یافت

جلسه شورای رهبری پوهنتون کابل به روز سه شنبه مؤرخ ۳۱ سرطان سال جاری باحضور رئیس و معاونان پوهنتون، رؤسای پوهنځی‌ها، تعدادی از استادان و آمران بخش‌های ذیربط و رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل جهت بررسی آمادگی‌های پوهنځی‌ها غرض شروع احتمالی دروس حضوری تشدیدی به تاریخ ۱۵ اسد تدویر یافت.

در این جلسه که ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر آغاز یافت ابتدا پوهاند دکتور محمدعثمان بابری رئیس پوهنتون کابل با مرور اجمالی بر وضعیت تدریسی پوهنتون کابل و نیازمندی‌های پوهنتون غرض شروع احتمالی دروس حضوری تشدیدی صحبت نموده و بر آمادگی‌های بیشتر تأکید ورزید. سپس طرح آمادگی‌ها غرض آغاز احتمالی دروس تشدیدی سمستر بهاری ۱۳۹۹ که بصورت همه جانبه ازسوی پوهندوی فیصل امین معاون امور محصلان با اعضای محترم شورای رهبری مطرح گردیده و اعضای جلسه هرکدام طرح‌ها و نظریات خویش را پیرامون این طرح و آمادگی‌های بخش‌های تدریسی، اداری، مسایل حفظ الصحه و اهتمامات صحی، ترمیمات صنوف و لیلیه‌ها، تقسیم‌بندی وقت و صنوف درسی و... به جلسه ارائه نمودند که در نتیجه بعد از مباحث مفصل این طرح با اتفاق نظر اعضای جلسه تأیید گردید. بر اساس این طرح رؤسای پوهنځی‌ها مؤظف گردیدند تا از تطبیق آن رهبری پوهنتون را در جریان قرار دهند تا در صورت آغاز دروس حضوری تشدیدی، پوهنتون با مشکلات مواجه نگردیده و محصلان عزیز بتوانند از این فرصت استفاده بهینه ببرند.

بر اساس آخرین تصامیم کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا تحت ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری، تصمیم گرفته شده است که الی ۱۵ اسد سال جاری دروس حضوری در پوهنتون‌ها آغاز نیافته و بعد از این تاریخ در صورت نبودن مانع جدی و با درنظرداشت اهتمامات صحی مطابق به رهنمودهای وزارت صحت عامه دروس به صورت حضوری تشدیدی آغاز یابد.