امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون کابل و مؤسسه پارتیسپ (Particip) در افغانستان

محترم جوهانس اونماخت رئیس مؤسسه پارتیسپ (Particip) در افغانستان و پوهاند دکتور محمدعثمان بابری رئیس پوهنتون کابل طی محفلی که با حضور معاون امور علمی، رئیس پوهنځی‌ فارمسی، مدیر تخنیکی مؤسسه پارتیسپ در افغانستان و تعدادی از استادان این پوهنتون به روز شنبه مؤرخ ۲۸ سرطان سال جاری در تالار شورای علمی پوهنتون کابل تدویر یافته بود، تفاهم‌نامه‌ای را « به هدف ارتقای ظرفیت استادان و کارکنان تخنیکی پوهنځی فارمسی از طریق تبادله دانش، تجهیز لابراتوارهای این پوهنځی، تطبیق ارزیابی کیفیت ادویه که در این دوره کاری مؤسسه پارتیسپ فراهم می‌گردد و همچنان سایر تلاش‌های تخنیکی برای منافع مشترک دوطرف»، به امضاء رساندند.

پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل با صحبت در این محفل ابتدا حضور آقای جوهانس اونماخت رئیس مؤسسه پارتیسپ در افغانستان و سایر حاضرین را در تالار شورای علمی پوهنتون کابل خوش آمدید گفته از امضای این تفاهم‌نامه و فراهم شدن فرصت جهت ارتقای ظرفیت استادان و کارکنان تخنیکی پوهنځی فارمسی از طریق تبادله دانش مسلکی، آزمایش ادویه با استفاده از مینی‌لب در پوهنتون کابل و سایر خدمات این تفاهم‌نامه ابراز خرسندی نموده و آن را تلاش مفید و مؤثر در جهت ارزیابی کیفیت ادویه و بهبود کیفیت آزمایش‌های دوائی در پوهنتون کابل خواند و  سپس متن تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های یک ساله در بخش‌‌های متذکره که قبلاً تهیه گردیده بود توسط آقای جوهانس اونماخت رئیس مؤسسه پارتیسپ و پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل به امضاء رسید.

پارتیسپ (Particip) یک مؤسسه جرمنی – هالندی می‌باشد که با همکاری انستیتوت سلطنتی استوایی کشور هلند (KIT) در بیشتر از ۳۰ کشور در بخش‌های گوناگون بويژه بخش‌های صحی فعالیت دارد و همکاری‌های آن با وزارت صحت‌عامه و سایر بخش‌های صحی در افغانستان از سال ۲۰۱۹ بدینسو آغاز یافته است.