جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل تدویر یافت

جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل جهت بحث روی موضوعات مختلف مرتبط با امور علمی و اکادمیک این نهاد به روز سه شنبه مؤرخ ۱۰ سرطان سال جاری در تالار جلسات پوهنځی هنرهای زیبای این پوهنتون با حضور اعضای این شورا برگزار گردید.

در این جلسه که از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه در تالار متذکره آغاز یافت ضمن ایراد سخن توسط پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئيس پوهنتون کابل و تعدادی دیگر از اعضای شورا راجع به آجندای جلسه، روی موضوعاتی چون: «مرور اهداف دیپارتمنت‌ها، پوهنځی‌ها و در مجموع پوهنتون کابل به در نظرداشت تقاضاهای انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور»، «اجراآت آمریت امور استادان در ارتباط با موضوعات مربوطه‌ی کاری این آمریت»، «کنفرانس‌های علمی، امتحانات زبان‌های بین‌المللی و تخصصی متقاضیان کادری در جریان قرنتین ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹»، ۱۸ دوسیه ترفیعات علمی استادان پوهنتون کابل و بعضی از پوهنتون‌های ولایات، ۱ دوسیه تثبیت رتبه علمی، ۵ دوسیه تقرری استادان پوهنتون کابل و تعدادی از موضوعات متفرقه‌ی دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در ارتباط با هرکدام در مطابقت با قوانین و لوایح این پوهنتون تصامیم لازم اتخاذ و به بخش‌های مربوطه‌ و مسئولان دوسیه‌های ترفیع، تقرر و تثبیت جهت تطبیق تصامیم فوق رهنمود و هدایات لازم داده شد.

جلسه بعد از بحث و تبادل نظر‌های مفید توسط اعضای شورای علمی پوهنتون کابل، ساعت ۲ بعد از ظهر با دعای خیر و فلاح کشور خاتمه یافت.