معاون امور علمی پوهنتون کابل معرفی و به کار آغاز نمود

پوهاند محمد شفیع شریفی طی جلسه‌ای با حضور رئيس و معاونین پوهنتون کابل، رؤسای پوهنځی‌ها، تعدادی از استادان و اعضای شورای علمی پوهنتون به روز چهارشنبه مؤرخ ۲۸ جوزای سال جاری بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری بعنوان معاون امور علمی پوهنتون کابل معرفی گردید.

پوهاند دکتور محمدعثمان بابری رئيس پوهنتون کابل با سخنرانی در این مجلس،پوهاند شریفی را بعنوان معاون امور علمی این نهاد اکادمیک به اعضای حاضر در جلسه معرفی نموده و تقرر وی را در این مقام برای پوهنتون کابل مناسب و مبارک خواند. آقای بابری با مرور مختصر بر کارنامه و گذشته‌های کاری آقای شریفی که از میان چند گزینه پیشنهادی ریاست پوهنتون کابل و رهبری وزارت تحصیلات عالی از سوی ریاست جمهوری به این سمت منظور و مقرر گردیده است، اظهار امیدواری نمود که این تقرر موجب تقویه و رشد پوهنتون واقع گردیده و این نهاد علمی را در مسیر اعتلای کیفی یاری رساند و برای آقای شریفی در این امر آرزوی موفقیت نمود.

سپس پوهاند محمد شفیع شریفی معاون امور علمی پوهنتون کابل با سخنرانی در این محفل ضمن تشکر از اعتماد رهبری پوهنتون، وزارت تحصیلات عالی و ریاست جمهوری، اظهار امیدواری نمود که با تعهدی که دارد و با استفاده اعظمی از تجربیات کاری و فرصت‌های موجود در پوهنتون کابل بتواند مسئولیت‌های خطیر آنرا به پیش برده و در عرصه‌های اکادمیک این نهاد تغییرات و انکشافات مبرم به وجود آید.

در ادامه این محفل تعدادی دیگر از اعضای حاضر در مجلس نیز صحبت نموده  و سپس اشتراک کنندگان برنامه با حضور در دفتر کاری معاونت امور علمی او را به همکاران دفتر، رؤسای پوهنځی‌ها و استادان حاضر معرفی نمودند.

پوهاند محمد شفیع شریفی که ماستری خویش را از پوهنتون اوهایو – ایالات متحده آمریکا اخذ نموده است، به مدت بیشتر از سی سال بعنوان کدر علمی در پوهنځی انجنیری به تدریس پرداخته و قبل از این نیز حدود ۱۰ سال بعنوان رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی مربوط به پوهنتون کابل کار نموده است.