رئیس و معاونین امور علمی و محصلان پوهنتون کابل تبدیل و رهبری جدید این پوهنتون معرفی گردید

رئیس و معاونین امور علمی و محصلان پوهنتون کابل به روز پنجشنبه مؤرخ ۸ جوزای سال جاری با محصلان، استادان و کارمندان این پوهنتون خداحافظی نموده و رهبری جدید پوهنتون معرفی گردید.
در محفلی که بمناسبت گرامیداشت از رهبری اسبق پوهنتون کابل با حضور سرپرست و سایر مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسئولان پوهنتون کابل تدویر یافته بود پوهاند دکتور محمد عثمان بابُری معین سابق امور علمی و مشاور فعلی وزارت تحصیلات عالی بجای پوهنمل حمیدالله فاروقی وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی و رئیس اسبق پوهنتون کابل بعنوان رئیس پوهنتون، پوهندوی محمد فیصل امین رئیس اسبق ترفیعات و تقرر استادان و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بجای پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی بعنوان معاون امور محصلان معرفی گردیده و معاون امور علمی پوهنتون بجای پوهندوی دکتور محمدنعیم عظیمی معاون اسبق امور علمی پوهنتون کابل که جدیداً بعنوان رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی تقرر حاصل نموده است نیز به زودترین فرصت معرفی خواهد شد.
پوهنمل حمیدالله فاروقی وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصلات عالی و رئیس اسبق پوهنتون کابل با سخنرانی در این محفل از حدود چهارسال کارکردها و دستآوردهای بزرگ او و تیم رهبری همراهش در عرصه‌های اکادمیک، اداری، امور محصلان، توأمیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، ارتقای جایگاه و اعتبار اکادمیک پوهنتون کابل در سطح ملی و بین‌المللی و... یاد نموده ضمن سپاسگزاری بابت مساعی مشترک و همکاری‌های مداوم و بی‌شائبه‌ی تیم رهبری همراه، استادان و کارمندان پوهنتون، رهبری وزارت تحصیلات عالی و بويژه رئیس جمهور کشور بعنوان یکی از شخصیت‌های اکادمیک که به آن دلیل پوهنتون کابل طی چهارسال اخیر به موفقیت‌های عظیم یادشده دست یازیده است، به یک‌سری چالش‌های دست‌وپاگیر که باعث کندی کار در روند تسریع امور تحصیلات عالی کشور و موانع فراروی ارتقای پوهنتون کابل به نسل دوم و سوم بوده است نیز اشاره نمود. آقای فاروقی گفت، او و هیئت رهبری همراهش تلاش مداوم نموده است تا پوهنتون کابل جایگاه والای تاریخی خویش را بدست آورد، تحقق معیارات تضمین کیفیت که با مقاومت‌ها روبرو بود و تدریس مبتنی برنتیجه، محصل محور و تکنولوژی محور در این مکان مقدس به هدف رسیدن به نسل دوم و سوم پوهنتون‌ها دیگر عادی شود، ورودی‌های جدید آن حضور شان را بعنوان یک افتخار در زندگی شان بدانند، فارغ‌التحصیلان آن خودرا بعنوان امید و آینده‌ی کشور ببینند، پوهنتون از نسل اول به دوم و نسل سوم ارتقاء یافته و متقاضیان بین‌المللی داشته باشد، که خوشبختانه درحال حاضر از اثر این مساعی مشترک و نیز لبیک رؤسای باوقار پوهنځی‌ها، استادان و همکاران وی در پوهنتون این اهداف سترگ در حد قابل ملاحظه‌ای محقق گردیده است. صحبت‌ها و اظهار نظرهای اعضای شورای علمی پوهنتون کابل در جلسه‌ای که قبل از این محفل با حضور اعضای این شورا تدویر یافته بود موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده را تأیید نمودند که به پاس آن با تصمیم این شورای باعزت برای او، پوهندوی عظیمی معاون امور علمی و دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان عزتمندانه و تحسین‌مآبانه اهدای دوکتورای افتخاری را نیز تصویب کردند. آقای فاروقی خطاب به حاضرین محفل گفت، اکنون پوهنتون کابل، پوهنتون شما، با اعتبارترین سند ملی اعتبار اکادمیک را بعنوان یک افتخار بی‌پیشینه و تاریخی باخود دارد؛ نصاب تحصیلی و متون علمی آن ۱۰۰٪ تجدید و بروزسازی گردیده؛ مباحث تضمین کیفیت که قبلاً با مقاومت‌ها و واکنش‌ها روبرو بود درحال حاضر به یک مسأله عادی تبدیل شده و کیفیت شعار پوهنتون کابل است؛ اتهاماتی چون کندکاری، اعمال سلیقه و فساد اداری و اخلاقی اکنون از این نهاد مقدس گرفته شده؛ بساط اوباش‌گری، قوم‌گرایی، تنش‌های سمتی، قومی، زبانی، مذهبی و نژادی و همچنان تزئین دیوارها با عکسهای رهبران اقوام مختلف از این نهاد نیز برچیده شده و اکنون پوهنتون کابل نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی بعنوان یک پوهنتون ارزشگرا و ارزشمند قلمداد می‌شود.

وی در ختم سخنانش گفت، تا حدودی که قوانین و اصول برای رئیس پوهنتون و هیئت رهبری همراهش اجازه داده است آنان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و باوجود قوانین دست و پا گیر، بودجه و صلاحیت‌های اندک و محدود به این موفقیت‌ها دست یافته است، اما بر اینکه «تنها راه حل رسیدن پوهنتون‌ها بویژه پوهنتون کابل به پوهنتون‌های نسل دوم و سوم و بین‌المللی شدن، استقلالیت پوهنتونی است» تأکید جدی ورزیده و از رهبری جدید پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی نیز خواست تا راه رفته‌ی آنان در این مسیر را ادامه داده و از طریق آن صفحه باز شده‌ی فرا روی پوهنتون کابل و تحصیلات عالی کشور را ورق زنند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین امور علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز در این محفل سخنرانی نموده گفت، «پوهنتون کابل برای افغانستان یک مرجع امید و ارزش معنوی است» و از آقای فاروقی و تیم رهبری همراهش که این امید را بارور ساخته و ارزش آنرا بیشتر از پیش ساخته است سپاسگزاری نمود. آقای بالاکرزی در ادامه ضمن تشکری از رهبری اسبق پوهنتون کابل، تقرر پوهاند محمدعثمان بابری را بعنوان رئیس جدید و تقرر معاونین جدید این پوهنتون را مبارک خوانده و از بابت پذیرش این مسئولیت‌ها از آنها تشکر نمود. وی گفت، امیدوار است تغییر مورد نیاز پوهنتون کابل با رهبری جدید محقق شده و آرزو و امیدهای شکل گرفته‌ی حاضر برآورده گردد.
پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس جدید پوهنتون کابل نیز با سخنرانی در این محفل ابتدا از اعتماد رهبری دولت و وزارت تحصیلات عالی مبنی بر تقرر خویش سپاسگزاری نموده وازفعالیت مثمر آقای فاروقی و معاونین وی در راه انکشاف پوهنتون کابل شده است نیز تحسین نمود. آقای بابری گفت، رهبری پوهنتون ها کار دشواری است و یکی از دلایل عمده آن عبارت از نیاز های متغیر به خصوص در بخش تولید دانش و خدمات در جامعه است وی اظهار امیدواری و آرزو نمود تا با به کارگیری ازتجربه‌ها واندوخته های اکادمیک و همکاری جامعه اکادمیک و اداری این کانون بزرگ علمی وحمایت خداوند متعال به اهداف متوقعه نایل گردد. بدون تردید ،با اتکا به موارد یاد شده ، پوهنتون کابل انشالله مشاهد تحولات و انکشاف مزید خواهد بود.

قابل یادآوری می‌باشد که قبل از این محفل، جلسه‌‌ی شورای علمی پوهنتون کابل نیز تدویر یافته بود که در آن پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس اسبق پوهنتون، پوهندوی دکتور محمدنعیم عظیمی معاون اسبق امور علمی و پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون اسبق امور محصلان هرکدام ضمن مرور بر کارکردهای مسئولانه‌ی شان، از رؤسا، استادان، کارمندان و همکاران پوهنتون کابل که در هر عرصه با آنها همکاری تنگاتنگ داشته اند سپاسگزاری نمود و پس از آنها اعضای این شورا هریک ضمن اظهار نظرهای سپاسمندانه و وداعیه، از اینکه آقای فاروقی، دوکتور عظیمی و دکتور تفسیره هاشمی همچنان بعنوان استاد پوهنتون کابل باقی خواهند ماند ابراز خرسندی کرده و با اتفاق آراء تصویب نمودند تا به پاس کارکردها، زحمات صادقانه و دستآوردهای تاریخی پوهنتون کابل در زمان رهبری آنان «سند دکتورای افتخاری» برایشان ازسوی پوهنتون کابل اهداء گردد که به زودترین فرصت برنامه‌ای بدین مناسبت تدویر خواهد یافت.

محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون کابل نیز ضمن تشکر از رهبری قبلی پوهنتون کابل، با احساس نیک و خلوص نیت در بقیه امور زندگی شخصی و اجتماعی شان آرزوی کامیابی نموده و ابراز امیدواری می‌کند که با تقرر رهبری جدید، پوهنتون کابل به سایر اهداف والایی که راه جدید بسوی آن گشوده و مسیر آن هموار شده است، برسد.