پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس جدید پوهنتون کابل کارش را بصورت رسمی آغاز نمود

پوهاند دکتور محمد عثمان بابری که جدیدا با پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا بعنوان رئیس پوهنتون کابل تعیین گردیده است امروز سه شنبه مؤرخ 13 جوزای سال جاری طی نشستی با معاون جدید امور محصلان، رؤسای پوهنځی‌ها، تعدادی از استادان و مسئولان ادارات مختلف پوهنتون کابل کارش را بعنوان رئیس جدید این پوهنتون رسما آغاز نمود.

آقای بابری در جریان این دید و بازدیدها با مقامات یادشده، ضمن خوش آمدگویی آنها در دفتر کاری ریاست پوهنتون کابل، از فراهم شدن زمینه‌ی همکاری‌های نزدیک با آنان و خدمت‌گزاری‌های بیشتر برای هموطنان و مردم کشور ابراز خرسندی نموده و با مروری مختصر بر سیر انکشافات در تحصیلات عالی کشور و برجسته‌سازی نیازمندی‌های اساسی پوهنتون کابل در عرصه‌های گوناگون و مسئولیت‌پذیری‌های بیشتر در سطوح مختلف پوهنتون تأکید ورزید. آقای بابری در جریان صحبت‌هایش که محترم پوهندوی فیصل امین معاون جدید امور محصلان نیز حضور داشتند، با مسئولان یاد شده از آنان خواست تا با همگام شدن باهم، همچنان دست به دست هم داده و در بهبودی امور علمی و تحصیلی و توسعه دانش در افغانستان نقش سازنده و مثمر ایفا نمایند تا پوهنتون کابل در آینده‌های نه چندان دور به اهداف سترگ و والای خویش که همانا همقدمی با پوهنتون‌های نسل دوم و سوم می‌باشد رسیده و جایگاه تاریخی اش را احراز نماید.

با تدویر این جلسات و بازبینی و بررسی امورات گوناگون اکادمیک، آموزشی، اداری و... ازسوی رئیس جدید پوهنتون کابل، کارهای ریاست این مرکز علمی بصورت رسمی آغاز شده و به صورت جدی ادامه خواهد یافت.