رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران با رئیس پوهنتون کابل دیدار نمود

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل محترم موافق سدهی با حضور در پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دیدار نموده و دو طرف روی موضوعات مورد نظر تبادل نظر نمودند.

در این دیدار که به ساعت ۱۱ ظهر به روز دو‌شنبه مؤرخ ۱۵ ثور سال جاری با حضورداشت محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل و هیئت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دفتر ریاست پوهنتون کابل انجام شد ابتدا آقای موافق سدحی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی از فراهم شدن زمینه‌ی این دیدار در جریان ایام قرنتین و رمضان‌الکریم از رئیس پوهنتون تشکر نموده و روی روند همکاری‌های علمی – فرهنگی میان رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و پوهنتون کابل صحبت نمود. وی گفت ایران و افغانستان دو کشوری با عمیق‌ترین اشتراکات بویژه در بخش‌های فرهنگی و... همواره نیاز به همکاری با همدیگر دارند و ابراز خرسندی نمود که این همکاری‌ها در سالیان اخیر تشدید یافته است. آقای سدحی در ادامه از روند همکاری‌های علمی- فرهنگی میان این رایزنی و پوهنتون کابل طی چند سال اخیر یاد نموده و با اشاره به بعضی از مشکلات به میان آمده در جریان این روند بویژه چالش‌های تفاهمی در پروژه ساختمانی دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی – دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل، از آقای فاروقی خواست تا در جهت حل آن به یک راه حل مناسب و جامع فکر نموده و از پذیرش یک طرح جامع و مشترک برای حل آن اعلام آمادگی نمود.

سپس پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا حضور آقای سدحی را در دفتر کاری اش خوش آمدید گفته و ضمن تبریکی ماه مبارک رمضان، همچنان روی نقاط مشترک در عرصه‌های گوناگون میان دوکشور افغانستان و ایران صحبت نمود. آقای فاروقی در ادامه راجع به بعضی رهنمودهای اصلاحی به میان آمده در جریان همکاری‌های علمی – فرهنگی میان رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و پوهنتون کابل بویژه تعدیل و اصلاح طرح مسوده تفاهمنامه پروژه‌ی متذکره نیز صحبت نموده و آنرا ناشی از نظرات و رهنمودهای جانب وزارت امور خارجه افغانستان در ارتباط با تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای بین‌المللی دانست. وی افزود اصلاح و تعدیلات ارائه شده از جانب پوهنتون کابل در مسوده اولی میتواند با همکاری سه جانبه ازسوی پوهنتون کابل، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه افغانستان حل گردد، که این نیاز به یک سری اقدامات سه جانبه‌ی جامع و با درنظرداشت میکانیزم طی مراحل تفاهمنامه‌ها از جانب نهادهای جمهوری اسلامی افغانستان دارد. وی از جانب پوهنتون کابل برای حل آن اعلام آمادگی نموده به جانب ایرانی به سلسله مکاتبه قبلی نیز تأکید نمود تا در این عرصه تلاش نماید.

در ختم این دیدار دوطرف جهت کار روی یک طرح جامع و مشترک موافقت نموده و مجلس به ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه‌ی ظهر با آرزوی خیر و فلاح دو کشور و استدعای سلامتی برای ملت‌های این دو کشور خاتمه یافت.

قابل یادآوری است که رایزن محترم فرهنگی ایران در جریان این دیدار پیام حسن نیت و تبریکات کتبی محترم ابوذر ابراهیمی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران را بابت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و یک جلد کتاب کلیات حضرت سعدی را نیز به رئیس پوهنتون اهداء و تقدیم نمود که با ابراز تمنیات نیک و آرزومندی‌های متقابل پاسخ گفته شد.